Vol 13, No 5 (2010)

Chinese Journal of Lung Cancer

Table of Contents

Editorials

To Promote the Clinical Application of Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration in China PDF HTML
Diansheng ZHONG, Qinghua ZHOU 391-392

EBUS and Lung Cancer

Recent Developments and Perspectives of Endobronchial Ultrasound in Thoracic Tumor PDF HTML
Shuanying YANG, Lina BU 393-395
The Role of TBNA in Diagnosis and Treatment of Lung Diseases PDF HTML
Xiao ZHAO, Mengzhao WANG 396-400
Role of EBUS-TBNA for Mediastinal Lymph Node Staging of Lung Cancer PDF HTML
Eric LIM, Pallav L SHAH 401-402
Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration for Mediastinal Staging of Lung Cancer and Diagnosis of Intrathoracic Lesions PDF HTML
Jens ECKARDT, Peter B. LICHT 403-405
Application of Real Time Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration for Lung Cancer Staging PDF HTML
Ignasi GARCIA-OLIVÉ, José SANZ-SANTOS, Felipe ANDREO, Eduard MONSÓ 406-409
Review of the Role of EBUS-TBNA for the Pulmonologist, Including Lung Cancer Staging PDF HTML
David FIELDING, Farzad BASHIRZADEH, Phan NGUYEN, Alan HODGSON, Daniel JAMES 410-417
Endobronchial Ultrasound-guided Tranbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA) in the Diagnosis and Staging of Lung Cancer PDF HTML
Devanand ANANTHAM, Mariko Siyue KOH 418-423
Pathological Basis of Air Bronchogram Examined by Endobronchial Ultrasound in Patients with Peripheral Lung Cancer PDF HTML
Jing LI, Zhengxian CHEN 424-431
Role of Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis of Bronchogenic Carcinoma PDF HTML
Jiayuan SUN, Baohui HAN, Jian ZHANG, Heng ZHAO, Dajiang QI, Jie SHEN, Aiqin GU 432-437
Initial Experience on Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis and Staging of Lung Cancero PDF HTML
Hong HU, Haiquan CHEN, Xian ZHOU, Bo PING, Liqing FENG, Jianhua ZHOU, Xiaoyang LUO, Fu YANG, Ting YE, Lei SHEN 438-442
Morphology and Edge Analysis of Endobronchial Ultrasound Images in 47 Patients with Pulmonary Malignant Lesions PDF HTML
Zhengxian CHEN, Jing LI 443-446
Diagnostic Value of Transbronchial Needle Aspiration and Endobronchial Ultrasoundguided Transbronchial Needle Aspiration for Hilar and Mediastinal Lymph Nodes in Lung Cancer Patients PDF HTML
Song ZHANG, Hongli YI, Shujuan JIANG, Yuantang LI, Yongkang WANG 447-450

Basic Research

Defective Expression of TGFBR3 Gene and Its Molecular Mechanisms in Non-small Cell Lung Cancer Cell Lines PDF HTML
Xiefang JIANG, Rengyun LIU, Zhe LEI, Jiacong YOU, Qinghua ZHOU, Hongtao ZHANG 451-457
Relationship between Single Nucleotide Polymorphism of the Equilibrative Nucleoside Transporter ENT3 and Susceptibility to Lung Cancer PDF HTML
Xuefei LI, Jie ZHANG, Zengli ZHANG, Caicun ZHOU 458-463
The Relationship between the TSLC1 Silencing and DNA Methylation in Human Lung Cancer Cells PDF HTML
Shuhong MING, Jing GAO, Tieying SUN 464-469
Preparation of Two Types p53 Recombinant Adenovirus and Quantitative Exogenous Expression of Green Fluorescence Protein by Flow Cytometry PDF HTML
Hui WANG, Baitang LAI, Weiying LI, Xuehui YANG, Chunyan ZHANG, Panjian WEI, Jinzhao LI 470-476
Mechanisms of Proliferative Inhibition by Maimendong & Qianjinweijing Decoction in A549 Cells PDF HTML
Yuhui ZHOU, Zhen ZHAN, Yuping TANG, Jin’ao DUAN, Xu ZHANG 477-482
Culture of Dendritic Cells in vitro and Its Anti-tumor Immonotherapy PDF HTML
Changyun MA, Fang WU, Fanyi KONG, Yanwen ZHOU 483-487
Estimation and Projection of Lung Cancer Incidence and Mortality in China PDF HTML
Wanqing CHEN, Siwei ZHANG, Xiaonong ZOU 488-493

Clinical Research

Advanced NSCLC First Pass Perfusion at 64-slice CT: Reproducibility of Volume-based Quantitative Measurement PDF HTML
Fei SHAN, Zhiyong ZHANG, Mengsu ZENG, Jie HU, Chunxue BAI 494-499
Clinical Value of Serum TPS, CEA, Pro-GRP and CYFRA21-1 in Patients with Lung Cancer PDF HTML
Jinghui WANG, Guangli SHI, Shucai ZHANG, Qunhui WANG, Xinjie YANG, Xi LI, Haiyong WANG, Hui ZHANG, Changxing SONG 500-505
Association between GSTM1 Genetic Polymorphism and Lung Cancer Risk by SYBR Green I Real-time PCR Assay PDF HTML
Dejie ZHENG, Feng HUA, Chaorong MEI, Haisu WAN, Qinghua ZHOU 506-510
A Case-control Study on Non-smoking Primary Lung Cancers in Sichuan, China PDF HTML
Tingting JIANG, Huan SONG, Xiaying PENG, Libo YAN, Min YU, Yu LIU, Haoshu LIU, Feifei LIU, You LU 511-516
Expression of PAH-DNA Adducts in Lung Tissues of Xuanwei Female Lung Cancer Patients PDF HTML
Kaiyun YANG, Yunchao HUANG, Guangqiang ZHAO, Yujie LEI, Kun WANG 517-521
ERCC1 Expression as a Predictor of Survival After Operation in Stage I Non-small Cell Lung Cancer Patients PDF HTML
Zhengping DING, Jie ZHANG, Jinchen SHAO 522-525
The Association of XPD G312A Polymorphism with Lung Cancer Risk: a meta-analysis PDF HTML
Chaorong MEI, Wenjun DENG, Qinghua ZHOU 526-532
A Systematic Review on Different Treatment Methods of Bone Metastasis from Cancers PDF HTML
Yaoyao REN, Li MA, Jinhui TIAN, Linlin ZHANG, Kehu YANG 533-539

Clinical Experience

Analysis of 41 Cases of Primary Hypervascular Non-small Cell Lung Cancer Treated with Embolization of Emulsion of Chemotherapeutics and Iodized Oil PDF HTML
Lingfei LUO, Hongwu WANG, Hongming MA, Hang ZOU, Dongmei LI, Yunzhi ZHOU 540-543

Minireview

Advances on Treatment of Small Cell Lung Cancer with Amrubicin PDF HTML
Hongyang LU, Lili CHEN, Jufen CAI, Shenglin MA 544-549

Short Communications

Pleuropulmonary Blastoma: a Clinicopathological Analysis PDF HTML
Shigao CHEN, Shifeng WANG, Jun GAO, Shangfu ZHANG 550-553

Case Reports

Case Report: Pulmonary Typical Carcinoid with Multi-organ Metastasis PDF HTML
Qi GUI, Chengcheng XU, Shiying YU 554-556
Huge Primary Pulmonary Lymphoma: a Report of One Case and Review of the Literature PDF HTML
Hongrong GUO 557-559
Synchronous Lung Cancer in Operation and Brain Infraction PDF HTML
Meiling LI, Hongqin HE, Wenjin WANG, Jianli WANG 560-562


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

微信公众号